Byrådet sa ingen Obos-leiligheter skulle betale eiendomsskatt. I år rammes 2500 Obos-leiligheter

Boligprisene i Oslo eksploderer. Det betyr at enda flere må betale mye mer i eiendomsskatt i årene fremover. Byrådet vil ikke heve bunnfradraget.

Les mer om denne saken på osloby.no

Tags :

Leave Your Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.