Forurenset tjern med sprengninger

– Svært alvorlig, sier Fylkesmannen. Utslipp fra anlegget for Follobanen kan gjøre Gjersrudtjernet kraftig forurenset av ammoniakk og giftproduserende blågrønnalger.

Les mer om denne saken på nrk.no

Tags :

Leave Your Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.