Mange nordmenn må lære seg norsk på nytt

Blant elever som må ha norskopplæring for å klare å fullføre videregående skole i Oslo, er 20 prosent norske statsborgere.

Les mer om denne saken på nrk.no

Tags :

Leave Your Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.