Oslo før: «Oslo» eller «Oschlo»? Og hva med «Grensen»

«Majorstua» eller «Majorstuen»? «Grøn’løkka» eller «Grünerløkken»? «Vål’enga» eller «Vålerengen»? Uttaleforskjellene har oslohistoriske røtter.

Les mer om denne saken på osloby.no

Tags :

Leave Your Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.