Stor vannlekkasje i Oslo- Munkedamsveien helt stengt

Flere gater i Vika i Oslo er sperret som følge av en større vann- og kloakklekkasje. Først ved 08.15-tiden var det over.

Les mer om denne saken på osloby.no

Tags :

Leave Your Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.