0

Et nytt Gaustad sykehus forutsetter nedlegging av Ullevål og nedprioritering av Aker sykehus

Det er mange grunner for å stille sykehusutbyggingen på Gaustad i bero og utrede mulighetene på Ullevål. Gaustad-tomta er for trang, for bratt og mangler reservearealer. Akuttberedskapen er truet, og utbyggingen blir kostbar. Ullevåltomta er flat, ferdigregulert og kan bygges ut over tid.
Helseminister Bent Høie forsvarer sitt vedtak om nedlegging av Ullevål og truer med stans i utbyggingen på Aker om det blir omkamp på

Leave Your Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.