0

Lokk-garantistene

Venstres forslag om at Oslo kommune selv lager regulering for Furuset-lokket ble nedstemt i bystyret, men sammen med resten av borgerlig side garanterer de nå for utredning og regulering i kommunal regi.

Leave Your Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.