0

Sårbare kvinner rammes i budsjettforslaget til byrådet

– Gang på gang fortelles vi gjennom budsjettforslag at våre klienter og vår hjelp til dem er mindre verdifull og bør nedprioriteres. Byrådspartiene liker å holde fanen høyt i bekjempelse av vold, fattigdom og diskriminering av kvinner, men de vil ikke opprettholde støtten til oss som jobber nettopp med disse utsatte kvinnene, sier Frøydis Patursson, daglig leder i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK).
JURK retter virksomheten

Leave Your Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.