0

– Styrk satsingen på demente i Oslo

For to måneder siden forsvant den demente 76-årige Håkon Olsen fra Madserud sykehjem, og på tross av omfattende leteaksjoner har politiet og andre aktører ikke klart å finne ham.  En tragisk hendelse, men ikke unik. Politiet i Oslo sier de opplever at demente forsvinner fra sine hjem eller institusjoner ukentlig.
Arbeidet med å finne dem igjen krever store ressurser. Hadde Håkon Olsen vært utstyrt med GPS

Leave Your Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.